اظهارات وزیر کار در مورد زمان حذف یارانه غیرنیازمندان در سال ۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به هیچ عنوان کسی را به صرف اینکه در یکی از گروه های اجتماعی خاص است از جمع… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات