تمسخر نسل چهارم تلفن همراه توسط آقای رئیس جمهور!

رئیس جمهور ترکیه، بحث و جدل هایی که به تازگی در خصوص راه‌اندازی نسل چهارم تلفن همراه در این کشور به راه افتاده… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات