شمارش معکوس؛ بزرگترین انفجارهای تاریخ جهان

شمارش معکوس؛ بزرگترین انفجارهای تاریخ جهان

از زمانی که تاریخ به خاطر می‌آورد انفجار چه از نوع طبیعی و چه مصنوعی با فاجعه، مرگ و وحشت انسان همراه بوده است.گاهی انفجارها جهت تاریخ را تغییر داده‌اند و برخی انفجارها حیات موجودات را متحول کرده‌اند. در ادامه شمارش معکوسی خواهیم داشت بر ۱۰ مورد از بزرگترین انفجارهای تاریخ جهان؛ همراه زومیت باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت