آغاز فروش کمپین بهاره ۹۴ اینترنت پرسرعت نامحدود مخابرات استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران در بهار ۹۴ به متقاضیان جدید اینترنت پر سرعت و یا مشترکین فعلی سرویسهای نامحدود با شرا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات