شورای عالی فضای مجازی دولت را مکلف به توسعه‌ی صادرات نرم افزار کرد

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبات بیست و دومین جلسه این شورا را در خصوص «راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات