دقیق‌ترین ساعت اتمی جهان تنها یک ثانیه در ۱۵ میلیارد سال عقب می‌ماند

ساعت اتمی مبتنی بر نوسان اتم استرونتیوم

دانشمندان موفق شدند رکورد جدیدی را در ساخت ساعت‌های دقیق ثبت کنند، چراکه ساعت اتمی جدید توسعه یافته توسط محققان قادر است دقت خود را در طول ۱۵ میلیارد سال حفظ کند. این زمان بیشتر از عمر تخمین زده شده برای جهان هستی است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت