ملاقات جنجالی "نصرالله جهانگرد" با هیات تجار آمریکایی در تهران!

خبرگزاری فارس، مدعی شد: نصرالله جهانگرد؛ شخصی که برخی وی را نفر اصلی وزارت ارتباطات بعد از واعظی معرفی می کنند… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات