ماده تاریک احتمالا پیچیده‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید

ماده تاریک

دانشمندان بر این باورند که ماده تاریک با آن همه رمز و رازی که دارد، طبق یک روش ساده عمل می‌کند: اگر توده‌ای از یکی با دیگری برخورد کند، هر دو از طریق گرانش با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. با این حال، شواهد و تحقیقات جدید از وجود عوامل دیگر در این فرآیند خبر می‌دهند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت