اقدام فراقانونی شرکت زیرساخت در راه اندازی دیتاسنتر دولتی

شرکت زیرساخت

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی، ضمن اعلام این که پروژه شبکه ملی اطلاعات از پروژه فیلترینگ جدا است، اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد مرکز داده دولتی را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت