خرید و فروش اطلاعات مشترکان توسط برخی اپراتورها

مجمع عمومی سامانه اپراتور اول ارتباطی کشور صبح امروز با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار و مخابرات ایران برگزار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات