جابه‌جایی شماره بین اپراتورها تا دو سال دیگر بعید است

مدیرعامل همراه اول درباره تأثیر کاهش نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل بر درآمدهای این اپراتور گفت: پیش از این ۵۰ د… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات