ایران پایین‌ترین تعرفه مکالماتی را در دنیا دارد

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: ایران پایین‌ترین نرخ مکالمات را دارد و هیچ کجای دنیا برای یک ارتباط ساده، ی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات