شاید خودروهای آینده با انرژی باد حرکت کنند

سوخت هیدروژنی

پیتر تامسون خبرنگاری است که به همراه تیمی از متخصصان شرکت‌های بزرگ انرژی، سوار خودرویی با سوخت هیدروژنی شده و از برلین تا نیروگاه تولید هیدروژن واقع در پرنزلای آلمان رفته است. در ادامه اتفاقات این سفر، مزایای استفاده از سوخت هیدروژن، معایب آن و شرحی از دلایل روی آوردن آلمان به این انرژی پاک را از زبان او با هم می‌خوانیم. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت