مراسم روز جهانی دختران و ICT برای اولین بار در ایران برگزار می شود

سازمان نصر تهران با همکاری دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی ، کمیته زنان در مهندسی IEEE بخش ایران و انجمن ملی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات