مدیرعامل رایتل: با افزایش مشترکان، کیفیت سرویس‌ ها افزایش و قیمت‌ ها مناسب‌ تر می‌ شود

مدیرعامل رایتل: با افزایش مشترکان، کیفیت سرویس‌ ها افزایش و قیمت‌ ها مناسب‌ تر می‌ شود

به گفته‌ی مدیرعامل رایتل، در طول سال جاری تعداد مشترکان رایتل به ۷.۵ میلیون نفر می‌رسد و این تعداد روزانه ۵۲ ترابیت ترافیک مصرف می‌کنند که نشان دهنده اقبال مردم به حوزه دیتا است. بنابراین لازم است کیفیت سرویس‌ها افزایش و قیمت‌ها کاهش یابد. 

دنیای فناوری – زومیت – زومیت