انتقال کالا از طریق سیستم تونل‌ های زیر زمینی و حل معضلی به نام ترافیک

انتقال کالا از طریق تونل

کارشناسان انگلیسی روش‌های جدیدی را برای کاهش شلوغی و ازدحام در شهرها و البته کاهش ترافیک مد نظر قرار می‌دهند. این بار آن‌ها قصد دارند تا با استفاده از تونل‌های زیر زمینی به انتقال کالاها پرداخته و نیاز به کامیون‌های بزرگ در خیابان‌های شهر را کاهش دهند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت