۳۰ فروردین: سالگرد مرگ فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی

فرانسیس جیکوب

۲ سال پیش درچنین روزی یعنی ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی از دنیا رفت. شهرت وی بخاطر شکل دادن و سازماندهی ایده‌ی کنترل سطح آنزیم در تمام سلول‌ها از طریق رونویسی در علم ژنتیک است. که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۱۹۶۵ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت