مدل جدید تنظیم مقررات در فضای مجازی

سعید مهدیون در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر فضای مجازی صرفا ارتباطات نیست و ترکیبی از بخش های فناوری اطلاعات، کاربردها و خدمات جدید را شامل می شود، اظهار داشت: به همین دلیل، مدل های تنظیم مقررات در فضای مجازی، بازنگری خواهد شد.

وی با تاکید براینکه تنظیم مقررات ارتباطات به تنهایی در این فضا، کفایت نمی کند ادامه داد: سایر حوزه ها نیز نیاز به تنظیم مقررات دارند و چنانچه هریک از این حوزه ها به صورت مستقل نسبت به مقررات گذاری و تنظیم بازار در حوزه خود اقدام کنند اشتراک فعالیتهای آنها با مشکل مواجه می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به لزوم همگرایی سرویس ها و خدمات مبتنی بر فضای مجازی و تدوین مدل مقررات گذاری برای آنها گفت: این مدل جدید در مرکز ملی فضای مجازی تدوین خواهد شد تا بین سرویس های فضای مجازی، همگرایی ایجاد شود و سرویس های مفید در این نظام شکل گیرد.

مهدیون با بیان اینکه هم اکنون در کشور به جز بخش ارتباطات، در حوزه سرویس های دیگر، اپراتور جدی نداریم، دلیل آن را نبود مدل تنظیم مقررات و عدم یکپارچگی سرویس های فناوری اطلاعات عنوان کرد.

وی گفت: باید نظامی شکل گیرد که خدمات دهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به صورت هماهنگ و یکپارچه ارائه شود و اشتراکات این خدمات و مدل ارزیابی آنها به راحتی ممکن باشد؛ چنانچه این مدل اجرایی شود شاهد شکل گیری چند اپراتور بزرگ و تامین کننده خدمات در این حوزه خواهیم بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل نبود مقررات گذاری کلان در حوزه فضای مجازی، سرویس ها و پروژه هایی که از سطح یک وزارتخانه بالاتر می آید با مشکلات موازی کاری و داشتن چند متولی مواجه می شود که از جمله آن می توان به پروژه تلویزیون اینترنتی اشاره کرد، افزود: مدل جدید تنظیم مقررات در فضای مجازی، هم اکنون در فاز نظرخواهی از اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار داد و بزودی فراخوان انتخاب مشاور برای آن اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، کمیته های تخصصی دستگاههای ذیربط تشکیل خواهند شد و مباحث کارشناسی دراین زمینه اعلام و در نهایت طرح را با مزایا، معایب و پیشنهادات به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای تصویب نهایی خواهیم برد که این طرح در اولویت برنامه های امسال مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد.

تشکیل اتاق فکر در مرکز ملی فضای مجازی

مهدیون همچنین از تشکیل اتاق فکر و انجمن های مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد تا بتوان از نظرات سازنده کارشناسان و نخبگان و متخصصان حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

وی گفت: کمیته های کارشناسی مجازی در کنار کمیته های فیزیکی می توانند در تصمیم گیری برای فضای مجازی کشور، موثر واقع شوند؛ براین اساس اقدامات فنی اتاق فکر مجازی انجام شده و بزودی این طرح وارد فاز اجرایی می شود.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا