تماشا کنید: اپلیکیشن واقعیت افزوده‌ Showroom فراری برای شخصی سازی ظاهر خودرو

تماشا کنید: اپلیکیشن واقعیت افزوده‌ Showroom فراری برای شخصی سازی ظاهر خودرو

کمپانی‌های نظیر فراری مشکلی در فروش سوپراسپورت‌های خود ندارند، چراکه این خودروسازان مشتریان خاصی دارند، اما چیزی که خریداران این خودروها دوست دارند، القای حس خاص بودن است که فراری نیز به خوبی از این موضوع آگاه است. خودروساز ایتالیایی در جدیدترین اقدام خود با استفاده از اپلیکیشن واقعیت افزوده Showroom، امکان مشاهده‌ی تغییرات در ظاهر خودرو را برای خریدار ممکن کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت