۲۷ فروردین: تولد جوزف بلک پزشک کاشف دی‌ اکسید کربن

جوزف بلک

۲۸۷ سال پیش در چنین روزی جوزف بلک – پزشک و شیمیدان برجسته‌ی اسکاتلندی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت وی بخاطر کشف گرمای نهان، ظرفیت گرمایی و دی اکسید کربن بوده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت