۲۶ فروردین: تولد یوهانس اشتارک فیزیکدان سرشناس آلمانی

 یوهانس اشتارک

۱۴۱ سال پیش در چنین روزی یوهانس اشتارک – فیزیکدان سرشناس آلمانی متولد شد. شهرت وی بخاطر فعالیت نزدیکش با حزب نازی در جنبش علمی فیزیک آریایی و نیز تحقیقات در خصوص پدیده‌ی اثر اشتارک است که به همین دلیل جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۱۹ را دریافت کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت