۲۵ فروردین: زادروز کریستین هاخنس ریاضیدان برجسته هلندی

کریستین هاخنس

۳۸۶ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۴ آوریل سال ۱۶۲۹ میلادی کریستین هاخنس ریاضیدان و دانشمند برجسته قرن ۱۷ میلادی متولد شد. کریستین هاخنس ستاره شناس، فیزیکدان، متخصص احتمالات و ساخت ساعت بود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت