تصویر ثبت شده از شیر خشمگین دقیقا چند لحظه قبل از حمله به عکاس

تصویر ثبت شده از شیر خشمگین دقیقا چند لحظه قبل از حمله به عکاس

تاکنون تصور کرده‌اید که اگر یک شیر به شما حمله کند، چه واکنشی نشان خواهید داد یا چه اتفاقی برای‌تان خواهد افتاد. عاطف سعید عکاسی است که تجربه‌ی حمله‌ی شیر را حین عکاسی داشته است. 

دنیای فناوری – زومیت – زومیت