رگولاتوری مخابرات را ملزم به ارائه امکانات پایه به سایر فعالان کرد

علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: براساس این ماده، شرکت مخابرات ایران موظف است خدمات و امکانات پایه‌ای موجود مورد نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مانند فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، داکت و کانال را در چارچوب مقررات و تعرفه‌های مصوب کمیسیون که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ابلاغ می‌شود ارائه کند.

وی تصریح کرد: سایر امکاناتی که در هر زمان به عنوان مصادیق خدمات پایه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شود یا برای ارائه خدمات از سوی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در شبکه مورد نیاز باشد نیز از مصادیق دیگر این ماده پیش‌بینی شده در الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس ماده دو الحاقیه پروانه، در مواردی که به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات توسط سایر دارندگان پروانه، الزاماً نیاز به استفاده از فضای اکتیو باشد، شرکت مخابرات ایران موظف است مطابق با تصمیم کمیسیون اقدام کند.

عمیدیان تاکید کرد: اگر سایر ارائه‌کنندگان خدمات برای استفاده از سیم مسی در سمت مشترک نسبت به نصب کافو اقدام کنند، شرکت مخابرات ایران موظف است امکان اتصال با کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به ‌سیم مسی را برای وی امکان‌پذیر سازد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره تعرفه‌های خدمات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت موظف است طی شش ماهه اول سال ۹۴، پیشنهادات لازم درباره مقررات و تعرفه‌های مورد نیاز برای خدمات مشمول ماده دو الحاقیه پروانه را به رگولاتوری اعلام کند و درصورت عدم اعلام در بازه زمانی مشخص شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این مورد اقدام خواهد کرد.

او افزود: در استفاده از امکانات پیش‌بینی شده در این ماده از پروانه شرکت مخابرات، سهم دارنده پروانه از بازار، مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورتیکه براساس تصمیم کمیسیون در مورد خدماتی، برای دارنده پروانه سهم بازار تعیین شود، دارنده پروانه ملزم به رعایت آن است.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا