زومجی: ١٠ دلیل برای اینکه آماده سازی یک پی سی مخصوص بازی هیجان انگیز است

زومجی: ١٠ دلیل برای اینکه آماده سازی یک پی سی مخصوص بازی هیجان انگیز است

اگر گیمری باشید که تجربه‌ی اسمبِل پی‌سی خود را هم داشته باشید قطعا لحظاتی را تجربه کرده‌اید که گیمرهای کنسولی از درک آنها بی بهره بوده‌اند. برای مرور این لحظات ناب و ِالبته برای برخی نوستالژیک با مقاله‌ای از زومجی همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت