۲۴ فروردین: زادروز سر رابرت الکساندر واتسون وات مخترع سرشناس اسکاتلندی

 رابرت الکساندر واتسون

۱۲۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۳ آوریل سال ۱۸۹۲ رابرت واتسون وات مخترع سرشناس اسکاتلندی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت وی بخاطر دستاوردهایش در خصوص رادار است که به نوعی باعث شکوفایی و خلق این صنعت شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت