ساخت رادار برای شناسایی پهپادهای کوچک

ساخت رادار برای شناسایی پهپادهای کوچک

در حال حاضر نیروهای نظامی برای مقابله با هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن از رادارها و موشک‌های زمین به هوا به استفاده می‌کنند، اما این تجهیزات در برابر پهپادهای کوچکی که نزدیک به میدان نبرد پرواز می‌کنند ناتوان هستند، حال آنکه نیروی زمینی ارتش آمریکا برای مقابله با پهپادها رادار ضد توپخانه را پیشنهاد داده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت