تماشا کنید: سوپر کامپیوتر واتسون لباس آشپزی به تن می‌کند

تماشا کنید: سوپر کامپیوتر واتسون لباس آشپزی به تن می‌کند

سوپر کامپیوتر IBM هر روز توانایی‌های جدیدی را از خود نمایش می‌دهد. واتسون پس از آنکه توانایی خود را در درست کردن میان وعده‌های لذیذ نمایش داد، حال ردای سرآشپزی را به تن کرده و دستورات غذایی اختصاصی خود را ارائه می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت