آزمایشگاه گوگل ایکس روی فناوری نسل آینده باتری‌ ها کار می کند

گوگل

بر اساس گزارش‌های اخیر، تیمی از محققان شرکت گوگل در آزمایشگاه ایکس، مشغول کار و بررسی روی تکنولوژی باتری‌های نسل آینده تلفن‌های همراه هستند. این تکنولوژی در آینده‌ای نزدیک در بسیاری از زمینه‌ها کاربرد خواهد داشت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت