آموزش دوره‌ی فناوری هوش تجاری BIT

آموزش دوره‌ی فناوری هوش تجاری BIT

آکادمی اندیش سیستم با همکاری مرکز آموزش‌های تارگیت دوره فناوری هوش تجاری Business Intelligence Technology  یا BIT مبتنی بر سیستم هوش تجاری تارگیت برگزار می‌کند.  هوش تجاری سیستمی است که با استفاده از آن، داده‌های خام و بلا استفاده سازمان‌ها به اطلاعات ارزشمند تبدیل می‌شود. سپس سیستم بر اساس آن اطلاعات با زبانی ساده و شفاف به تمامی پرسش‌های مدیران و کارشناسان سازمان در ارتباط با اتخاذ تصمیمات جاری و پیش بینی آینده سازمان، پاسخ می‌دهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت