صدوقی: با مصوبه «افزایش نرخ پیامک» مجلس مخالف بودیم؛ رقابت نابرابر اپراتورها با شبکه‌‌های اجتماعی

صدوقی: با مصوبه «افزایش نرخ پیامک» مجلس مخالف بودیم؛ رقابت نابرابر اپراتورها با شبکه‌‌های اجتماعی

به گفته مدیرعامل همراه اول، هم اکنون شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند وایبر و واتس‌اپ آزادانه و بدون پرداخت حتی یک ریال به راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و به جای آن تولیدکنندگان داخلی در شرایطی سخت مجبور به رقابتی نابرابر هستند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت