نظارت هوشمند بر خدمات تلفن همراه کشور

ایجاد سامانه دریافت پیشنهادات مشترکین برای تکمیل نقاط فاقد پوشش و یا پوشش نامطلوب در شبکه سیار، تجهیز حوزه نظارت به ابزارهای تست پیشرفته جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در سطح شهرها، جاده ها و روستاها، فراهم کردن شرایط مشارکت دانشگاهها و شرکتهای بخش خصوصی برای ارتقاء امر نظارت بر کیفیت ارائه خدمات اپراتورها بخصوص در امر سرویس‌های ارزش افزوده شبکه موبایل، ساماندهی و نظارت دقیق بر مبادی فروش سیم کارتها به افراد حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تضیع حقوق مشترکین، در سال ۱۳۹۴ مد نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، صدور پروانه های مختلف از جمله ارائه ارتباطات هم جزو برنامه‌های سال جاری است.

همچنین پیاده­‌سازی مرکز مدیریت ترابرد شماره­‌های تلفن همراه، طراحی مدل عملیاتی تعرفه­‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، تدوین مقررات حاکم بر خدمت­‌دهندگان OTT، مطالعه و بررسی ویژگی­های فناوری نسل پنجم تلفن همراه، مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء و توسعه خدمات M2M در حوزه تلفن همراه، از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان شده است.

برنامه دیگر سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات از راه دور و نزدیک خواهد بود و در این راستا، بیش از ۱۱ هزار فقره نظارت از راه نزدیک و انجام بازرسی های فنی و تخصصی و۷۱۷۱ فقره نظارت از راه دور و کنترل عملکرد اپراتور از طریق دسترسی بر خط در کل کشور صورت خواهد گرفت.

همچنین اتصال بر خط اپراتورهای اینترنتی به داشبورد، آغاز فاز اجرایی و عملیاتی جهت استقرار سامانه های هوشمند نظارتی، راه اندازی سامانه سنجش رضایت کاربران، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها، استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاهها و ایجاد دفاتر نمایندگی در ۳۱ استان دیگر برنامه سال ۱۳۹۴ را تشکیل می دهد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا