بوئینگ پتنتی را برای بهبود وضعیت خواب مسافران در هواپیما ثبت کرد

بوئینگ پتنتی را برای بهبود وضعیت خواب مسافران در هواپیما ثبت کرد

خوابیدن روی صندلی‌های تنگ و کوچک هواپیماها بسیار سخت است، از این رو کمپانی بوئینگ پتنتی ثبت کرده که از طریق فناوری موجود در آن روند به خواب رفتن در هواپیما تسهیل می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت