۲۲ فروردین: تولد اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی

 اتو فریتز میرهوف

۱۳۱ سال پیش در چنین روزی اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی متولد شد. بیشترین شهرت وی بخاطر کار روی متابولیسم عضلات بدن انسان است که به همین خاطر نیز در سال ۱۹۲۲ میلادی جایزه‌ی نوبل پزشکی به وی تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت