۲۱ فروردین: سالگرد مرگ اوکیچیرو ناکایا فیزیکدان و دانشمند سرشناس ژاپن

وکیچیرو ناکایا

۵۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۱ آوریل سال ۱۹۶۲ اوکیچیرو ناکایا – فیزیکدان سرشناس ژاپنی فوت کرد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در حوزه‌ی یخچال شناسی و علوم دمای پایین است. وی در سال ۱۹۳۶ اولین کریستال برف را بصورت مصنوعی تولید کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت