استفانی هنون، یکی از مدیران ارشد گوگل، مشاور تکنولوژی هیلاری کلینتون شد

هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون یکی از مدیران گوگل به نام استفانی هنون را به عنوان مشاور خود در امور مرتبط با تکنولوژی استخدام کرد. به نظر می رسد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و آغاز کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، چنین اقدامی از سوی وی به انجام رسیده باشد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت