۲۰ فروردین: تولد برناردو هوسی زیست شناس سرشناس آرژانتینی

 برناردو هوسی

۱۲۸ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۰ آوریل سال ۱۸۸۷ برنارد هوسی زیست شناس و کالبد شناس سرشناس آرژانتینی متولد شد. شهرت وی بخاطر کشف عملکرد هورمون‌های غدد هیپوفیز در تنظیم میزان گلوکوز خون حیوانات بوده است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۱۹۴۷ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت