موبایل یک شهروند ۵۳ هزار پیامک خالی به یکی از بانک ها فرستاد

۵۳ هزار پیامک ارسالی خالی به یکی از بانکها موجب دردسر شهروند زنجانی شد .

جباری شهروند زنجانی گفت: نمی دانم چرا باید هزینه پیامکهایی راپرداخت کنم که دخالتی درارسال انها نداشته ام.

او گفت: این اتفاق آبان سال گذشته و در ساعات شب رخ داده است و با مراجعه و پیگیرهای مختلف به مخابرات و مسئولان مربوطه تاکنون نتوانسته ثابت کندکه دخالتی در ارسال این تعداد پیامک نداشته است .

هزینه کل ارسال این پیامکها ۴۸۰ هزارتومان است وطبق گفته این شهروند زنجانی مخابرات بابیان اینکه گوشی این شهروند دارای مشکل است از وی خواسته تابه صورت اقساطی هزینه این پیامکها را پرداخت کند در غیر این صورت خط تلفن او قطع میشود.

 

 

۲۳۲۳۱

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا