تصاویری از فضا که شما را وادار به تفکر می‌کند

تصاویری از فضا که شما را وادار به تفکر می‌کند

در هر شغل و یا مقامی باشید و یا هر جایگاه ممتاز جهانی داشته باشید، این نقطه‌ی روشن رنگ پریده غرور شما را به چالش می‌کشد. سیاره‌ی ما فقط یک ذره‌ی تنها در تاریکی عظیم کیهان است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت