۵ مفهوم متحول کننده‌ زندگی انسان از نظر ایلان ماسک در سال ۱۹۹۵

ایلان ماسک در مقابل موشک فالکون اسپیس ایکس

این روزها ایلان ماسک یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های دنیای فناوری است و کمپانی‌های تحت تملک وی با سرمایه‌گذاری‌های کلان درصدد دست یافتن به اهداف بسیار بزرگی هستند. اما چه مواردی ایلان ماسک را به چهره‌ی تاثیرگذار امروزی تبدیل کرده است؟ وی بیست سال پیش و در زمان فراغت از تحصیل، چه مفاهیمی را دلیل تحول در جوامع بشتری می‌پنداشته؟ با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت