۲۰ فروردین: تولد چارلز پروتیوس اشتینمتز ریاضیدان و مهندس برق آلمانی-آمریکایی

چارلز پروتیوس اشتینمتز

۱۵۰ سال پیش در چنین روزی یعنی ۹ آوریل سال ۱۸۶۵ چارلز پروتیوس اشتینمتز ریاضیدان و مهندس برق آلمانی-آمریکایی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت وی بخاطر پروش تئوری جریان متناوب و مشخص کردن فرمول‌های ریاضی آن است که باعث یک انقلاب در صنعت برق آمریکا و جهان شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت