اینستاگرام ابزارهای جدید Fade و Color را در آخرین بروزرسانی خود ارائه کرد

اینستاگرام

اینستاگرام بیش از هر زمان با ارائه‌ی بروزرسانی‌های مکرر قصد دارد کاربران را در منتشر کردن عکس‌های خود با ابزارها و فیلترهای متفاوت کمک کند، در همین راستا ابزارهای جدید Fade و Color را به مجموعه ابزارهای خود اضافه کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت