اینتل گزارش‌های مالی خود را با ساختار جدیدی ارائه می‌کند

اینتل اتم

شرکت اینتل اولین گزارش مالی خود در سال ۲۰۱۵ را با ساختار جدیدی ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد تا اطلاعات مالی مربوط به پردازنده‌های موبایل را با اطلاعات مالی مربوط به پردازنده‌های رایانه‌های شخصی ادغام کند تا به این ترتیب ضررهای سنگین خود در  حوزه تراشه‌های موبایلی را پنهان کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت