اپل از یادگیری ماشین و نقشه‌های ۳D برای شناسایی ژست‌های حرکتی استفاده می‌کند

اپل از یادگیری ماشین و نقشه‌های 3D برای شناسایی ژست‌های حرکتی استفاده می‌کند

اپل در حال توسعه‌ی فناوری مربوط به شناسایی ژست‌های حرکتی سه‌بعدی است که می‌توان در فضا با استفاده از دست پیاده کرد. این کمپانی در هفته‌‌ای که گذشت پتنتی را برای فناوری مربوط به شناسایی ژست‌های حرکتی دست انسان با شکل مبهم به ثبت رسانده است. در ادامه به بررسی این فناوری خواهیم پرداخت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت