تعیین حق الامتیازهای مربوط به پروانه خدمات مخابراتی و پستی

هیئت وزیران، حق الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای، پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران، حق الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای، پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را تعیین کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

حق الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای، پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- حق الامتیاز ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه به میزان سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال.

۲- حق الامتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به میزان دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال.

۳- حق الامتیاز پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای به میزان پانزده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.

۴- حق الامتیاز پروانه ارایه خدمات پستی به میزان پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال.

۵- حق الامتیاز پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) در شهرهای بزرگ به میزان دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال، در مراکز استان ها به میزان پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال و در سایر شهرها به میزان دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا