۱۸ فروردین: سالگرد مرگ توماس بیز فیلسوف و ریاضیدان بزرگ انگلیسی

توماس بیز

۲۵۴ سال پیش در چنین روزی توماس بیز فیلسوف و ریاضیدان بزرگ انگلیسی در تیونبریج ولز دیده از از جهان فروبست. وی یکی از بزرگترین ریاضیدانان عصر خود و از پیشگامان علم احتمالات بوده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت