۱۷ فروردین: تولد دکتر جیمز واتسون زیست شناس سرشناس آمریکایی

جیمز واتسون

۸۷ سال پیش در چنین روزی دکتر جیمز واتسون زیست شناس سرشناس آمریکایی متولد شد. بیشترین شهرت این دانشمندِ بزرگ بخاطر کشف ساختار مولکول DNA است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۱۹۶۲ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت