آموزش ویدیویی FIFA 15: اصول کرنر

FIFA 15

کرنرها موقعیت مناسبی برای گلزنی هستند، اما استفاده از این ضربات شروع مجدد نیاز به کارگیری تاکتیک‌ها و ترفند‌های متنوعی است.  امروز  زومجی در ادامه ویدیوهای آموزشی FIFA 15، اصول زدن ضربات کرنر و دفاع در برابر این ضربات را آموزش داده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت