تهیه نقشه‌ی سه بعدی اشیا با تراشه‌ی یک میلی‌متر مربعی Caltech

تهیه نقشه‌ی سه بعدی اشیا با تراشه‌ی یک میلی‌متر مربعی Caltech

اخیرا استفاده از چاپگرهای سه بعدی بسیار افزایش یافته است، از این‌رو لزوم تهیه‌ی اسکنرهای سه بعدی یا دوربین‌هایی که بتوانند نقشه‌ی سه بعدی اشیا را تهیه کنند، احساس می‌شود. یک تیم تحقیقاتی از Caltech بدین منظور تراشه‌ی ارزان قیمت و کوچکی را تهیه کرده که دوربین گوشی‌هوشمند را به اسکنر سه بعدی تبدیل می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت