۱۶ فروردین: زادروز ایوار جیاور فیزیکدان سرشناس نروژی

ایوار جیاور

۸۶ سال پیش در چنین روزی ایوار جیار فیزیکدان سرشناس نروژی متولد شد. شهرت این فیزیکدان بزرگ بخاطر کشف پدیده‌ی تونل زنی کوانتومی در جامدات است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۷۳ میلادی را دریافت کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت